El 80% dels catalans no hem votat a favor d’aquesta Constitució

Només van poder votar aquells qui avui tenen 52 anys o més.
06/12/2012 - 8:22

Avui, 6 de desembre, fa 34 anys que es va celebrar el referèndum per aprovar la Constitució Espanyola del 1978. Si tenim en compte que per votar el referèndum calia haver complert 18 anys trobem que, de la població catalana actual, només van poder votar aquells qui avui tenen 52 anys o més.

Segons l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), el nombre de catalans majors de 54 anys l’any 2011 era de 2.086.374. Com l’anuari estadístic de l’Idescat està dividit per franges d’edat de 5 anys, en aquesta xifra cal sumar-hi la part proporcional que representen els habitants de 52, 53 i 54 anys dintre de la franja d’entre 50 i 54 anys.

Si el total de població d’aquesta franja és 491.356 habitants, dividim aquesta xifra per 5 (les cinc edats possibles: 50, 51, 52, 53 i 54) i la multipliquem per 3 per obtenir un resultat aproximat d’aquells amb edats iguals o superiors a 52 anys. El resultat és de 294.813 habitants, una xifra que hem de sumar a la xifra de majors de 54 anys que havíem obtingut prèviament de les taules de l’Idescat. La xifra suma un nombre aproximat de 2.381.187 habitants: aquests són els que van tenir dret de participar en el referèndum. Sobre el total de la població catalana actual (7.435.930) aquesta xifra representa poc més d’un 32% del total de la població.

Ara bé, dintre d’aquest 32% de catalans que van tenir l’opció de votar la Constitució, un 67,9% va anar a votar i un 32,1% es va abstenir. És a dir, només un 21,74% dels catalans actuals van votar-la.

D’aquest 21,74% de votants no tothom es va pronunciar a favor. Els vot positiu van representar el 90,46%, el vot en contra el 4,97%, el vot en blanc el 4,05% i el vot nul el 0,70%. Això significa que -aproximadament- només el 19,7% dels catalans d’avui va donar el seu suport a l’actual Constitució Espanyola. Segons aquestes dades, el 80,3% dels catalans actuals no hi hem votat a favor.

Cal remarcar que aquestes dades són aproximades: no hi ha resultats del referèndum constitucional segmentats per edats i, a més, les dades emprades de l’Idescat són de fa un any (2011).

© 2010–2016 Marq Martí